Viswater

Samen met je VISpas of Kleine VISpas vormt je Lijst van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar je mag vissen met het betreffende document. We onderscheiden twee soorten lijsten met viswateren:

 Aanvullingen

De lijsten van viswateren worden regelmatig aangevuld via de zogenaamde aanvullingslijsten, behorende bij de Gezamenlijke Lijst of de Kleine lijst van viswateren:

  • Klik hier voor de Aanvullingslijsten 2013 (update 17 juni 2013)

Visplanner

Als u wilt weten welke wateren er in de lijsten van viswateren zijn opgenomen, open dan één van bovenstaande lijsten. Als u wilt weten waar de wateren in deze lijsten liggen, start dan de Visplanner.

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen  (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen  (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden . Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

 = Nachtvissen
 = 3 hengels
 = Schuilmiddel